Markedsføring af spil

Hvis en spilvirksomhed har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, skal den både overholde de regler om markedsføring, der er fastsat i spillelovgivningen og markedsføringsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1494
Af 06 dec 2016

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

I spilleloven står der, at:

  • Gevinstchancen skal fremstilles på en korrekt og balanceret måde, så der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større end den i realiteten er
  • Spil skal fremstilles som et underholdningstilbud
  • Markedsføring af spil ikke i hverken kommunikationsudformning eller medievalg må målrettes børn og unge under 18 år
  • Markedsføring af spil ikke må antyde ved brug af kendte personligheder, i strid med sandheden, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes
  • Markedsføring af spil ikke må have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept

Ovenstående følger af Spillelovens § 36, stk. 1, nr. 1-5. Det bemærkes, at overtrædelse af Spillelovens § 36 kan medføre bødestraf.

Om bonus

Når en spiludbyder markedsfører tilbud om bonus, skal alle vilkårene være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Dette betyder, at alle vilkår, herunder fordele eller begrænsninger, skal være gengivet i tilbuddet ved den første præsentation og i samme medie, som markedsføringen finder sted. Kravet om klarhed betyder, at bonusvilkår skal være korrekte, formuleret klart og være relevante. De enkelte vilkår må derfor ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger.
 

Lovpligtig oplysning af vilkår vedr. bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Særlige regler, ved tilbud om bonus

Følgende eksempler på vilkår må anses for væsentlige: 

  • At bonus alene gælder for en begrænset kreds, eksempelvis bonus, der kun gælder for nye kunder
  • At der gælder indbetalingskrav for at modtage bonus
  • At der gælder omsætningskrav for at modtage bonus, herunder også oplysninger om spil, som ikke måtte tælle med i omsætningsopgørelsen eller at der skal spilles på minimum odds, før det tæller med i omsætningen
  • Tidsmæssige begrænsninger for at modtage bonus, eksempelvis udløb af bonus eller krav om omsætning inden for nærmere angivet periode

Hvis én eller flere af de ovennævnte vilkår konkret bliver stillet i forbindelse med et tilbud om bonus, bør de pågældende vilkår fremgå af tilbuddet ved den første præsentation/omtale og i samme medie, som markedsføringen finder sted. Du kan læse mere om reglerne for markedsføring i Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus.