FAQ om hvidvask

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål fra spillere om blandt andet spiludbyderes krav til at du som spiller skal verificere din spilkonto og dokumentere, at du er, hvem du giver dig ud for at være.

Hvorfor skal jeg have verificeret min spilkonto, når jeg opretter en spilkonto online?

En af årsagerne til, at spiludbyderen skal verificere dine oplysninger, er at forebygge og bekæmpe hvidvask. Spiludbyderen er forpligtet til at have et godt kendskab til dig som kunde. Når du opretter en spilkonto hos en spiludbyder, skal du blandt andet oplyse dit navn og CPR-nummer. Derefter har spiludbyderen pligt til at kontrollere om oplysningerne er korrekte. Spiludbyderen skal have modtaget og verificeret dine oplysninger inden for 30 dage. En spiludbyder har pligt til løbende at sikre, at dine oplysninger er korrekte. 

Hvorfor skal jeg have verificeret min spilkonto, når jeg vinder store gevinster?

Hvis du vinder en større gevinst, kan du komme ud for, at spiludbyderen vil bede dig om at verificere dine oplysninger, fx ved at bede om dokumentation for betalingskort, pas eller kørekort. Det er spiludbyderen forpligtet til efter hvidvaskloven. Spiludbyderne må dog ikke benytte verificeringsprocessen til at trække en udbetaling af en gevinst i unødig langdrag. 

Hvorfor skal jeg indsende billede af mit betalingskort, pas eller kørekort som dokumentation til spiludbyderen?

Spiludbyderen skal sikre sig, at du er den person, som du udgiver dig for at være. Spiludbyderen skal også sikre sig, at du betaler spillet med dine egne midler. Eftersom spillet udbydes online og spiludbyderen derfor ikke kan mødes med dig fysisk, kan indhentning af betalingskort, pas eller kørekort være en pålidelig og sikker måde at vurdere, om de angivne oplysninger er korrekte.

Hvorfor skal jeg forklare spiludbyderen, hvor mine penge kommer fra?

En spiludbyder skal løbende sikre, at dine transaktioner er i overensstemmelse med deres kendskab til dig. Spiludbyderne skal kunne redegøre for, hvor dine penge til spil kommer fra. Det betyder, at hvis dit spilmønster ændrer sig eller hvis du spiller for store beløb, kan du blive bedt om at fremsende oplysninger, der redegør for din indtægt eller formue. Dette kan fx ske ved, at spiludbyderen beder dig om at indsende lønsedler fra din arbejdsgiver og/eller kontoudskrift fra din bank. 

Hvordan kan jeg være sikker på, at mine oplysninger ikke bliver misbrugt?

Spiludbyderne må udelukkende indhente dokumentation fra dig som led i deres udbud af spil. Spiludbyderen er underlagt Spillemyndighedens tilsyn. Derudover er spiludbyderne underlagt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (GDPR). 

Hvilke oplysninger må en spiludbyder bede om?

Det står hverken i spilleloven eller i hvidvaskloven, hvilke oplysninger eller hvor meget dokumentation en spiludbyder må bede om, for at opnå kendskab til dig som kunde. Dette beror på en konkret vurdering af kundeforholdet. En spiludbyder har derfor i høj grad metodefrihed til at sikre, at deres kendskab til dig er tilstrækkeligt. Spiludbyderen skal kunne godtgøre deres kendskab til dig overfor Spillemyndigheden.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få en gevinst udbetalt? 

Hvis du oplever, at spiludbyderen uberettiget benytter hvidvaskreglerne som begrundelse for at der ikke kan ske udbetaling af penge, kan du indsende en klage til Center for Klageløsning. Du skal være opmærksom på, at der er visse betingelser, der skal være opfyldt, før Center for Klageløsning behandler din sag. Uberettiget benyttelse af hvidvaskreglerne kan fx være i tilfælde, hvor spiludbyderen gentagne gange efterspørger mere/ny dokumentation, selvom du har afleveret det efterspurgte. Du bedes forinden læse overnævnte spørgsmål ”Hvorfor skal jeg have verificeret min spilkonto, når jeg vinder store gevinster?” og ”Hvilke oplysninger må en spiludbyder bede om?” igennem. Du kan også kontakte Spillemyndigheden, idet vi fører tilsyn med spiludbyderne. Du skal dog være opmærksom på, at Spillemyndigheden ikke kan hjælpe dig med at få dine penge tilbage.

Fik du ikke et svar?

Hvis du ikke fandt et svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Spillemyndigheden via vores kontaktformular.