Ulovligt spil

Hvornår er et spil ulovligt udbudt?

Et spil er udbudt i strid med lov om spil, hvis spillet udbydes uden påkrævet tilladelse fra Spillemyndigheden, og spiludbyderen retter sit spiludbud mod det danske marked.

Spillemyndigheden overvåger det danske spilmarked for at sikre, at der ikke bliver udbudt spil i strid med spillelovens regler.

Det kræver tilladelse at udbyde spil i Danmark, hvis deltagerne skal betale et indskud (penge eller andet der har økonomisk værdi), deltager gennem indskuddet kan opnå en gevinstchance (alle slags gevinster af økonomisk værdi), og spillet har et element af tilfældighed.

Udbudt i Danmark

Et spil, der opfylder ovennævnte betingelser, og som udbydes via internettet, anses for at være udbudt i Danmark, hvis:

  • Hjemmesiden er på dansk
  • Der kan vælges dansk valuta
  • Hjemmesiden har dansk kundeservice
  • Der kan bruges betalingsmetoder, der normalt kun virker i Danmark, som fx Dankort
  • Udbyderen af hjemmesiden retter sin markedsføring mod Danmark.
Afgørelse den 6. februar 2018

Om skins og skinbetting

Spil kan ligeledes anses for udbudt i Danmark, hvis spillene på den pågældende hjemmesiden på anden måde er rettet mod Danmark. Dette beror på en konkret vurdering, som vil tage udgangspunkt i, om spiludbyderen med sin sammensætning af spil vil gøre det mere attraktivt for danske spillere at spille hos dem.

Særligt i forhold til skinbetting, slog retten fast i deres afgørelse den 6. februar 2018, at hjemmesider der benytter Steam som login anses for rettet mod Danmark.

Hvis du får kendskab til et ulovligt spil

Hvis du finder ulovligt spil, fx et spil eller en spilleside på nettet, som bliver udbudt af en spiludbyder uden en tilladelse fra Spillemyndigheden, kan du henvende dig til Spillemyndigheden, uanset om du er spiller eller erhvervsdrivende.

Du kan anmelde direkte via vores kontaktformular under menupunktet Kontakt.

Det vil være en stor hjælp, hvis der i din anmeldelse oplyses om domænenavn/navnet på medie/adresse på spillestedet med angivelse af dato for reklameringen, samt hvis der vedhæftes dokumentation for det ulovlige udbud/reklamering.

Ulovlig reklame

Spiludbydere, som ikke har en tilladelse til at udbyde spil i Danmark, må heller ikke reklamere for deres udbud af spil. Al reklamering for spil og spiludbydere uden tilladelse er forbudt. Medier, fx aviser, radio- og tv-stationer og magasiner, må derfor ikke indeholde reklamer for spil og spiludbydere uden tilladelse.

Sponsorering er omfattet af forbuddet mod reklamering. Et sponsorat er typisk et økonomisk bidrag til en aktivitet, arrangement eller lignende med henblik på at fremme afsætningen af spiludbyderens produkter. Spiludbyderen forventer oftest en modydelse som fx positiv omtale, reklamering og andet.

Hvad sker der med anmeldelsen?

En af Spillemyndighedens opgaver er at beskytte det lovlige spillemarked, dvs. de spiludbydere, som har fået en tilladelse. Vi er derfor altid interesserede i at høre, hvis der reklameres for eller udbydes spil fra en spiludbyder uden tilladelse.

Din henvendelse indgår i vores almindelige tilsyn med spillemarkedet, hvor vi kan undersøge nærmere, om der er reklameret for eller udbudt spil fra en spiludbyder uden tilladelse.

Spiludbydere, der udbyder spil uden tilladelse, vil få en henstilling fra Spillemyndigheden om at ophøre med det ulovlige spiludbud. I sidste ende vil vi kunne gå i byretten for at få blokeret for den pågældende hjemmeside og/eller anmelde den pågældende udbyder til politiet.

Ligeledes vil medier, der reklamerer for spil eller spiludbydere uden tilladelse få en henstilling fra Spillemyndigheden om at ophøre med den ulovlige reklamering. Hvis mediet ikke ophører med den ulovlige reklamering, vil mediet blive anmeldt til politiet.