Onlinekasino

Onlinekasino

En tilladelse til onlinekasino i Danmark omfatter spillene roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker, onlinebingo, spil på gevinstgivende spilleautomater og kombinationsspil. Et kombinationsspil er et spil, der har et element af både færdighed og tilfældighed, fx whist, backgammon og gættekonkurrencer. 

Følgende tre betingelser skal være opfyldt for, at et spil kræver tilladelse efter spilleloven:

 • Der skal være tale om en indsats
 • Der skal være mulighed for at opnå en gevinst
 • Der skal være et tilfældighedselement

 

Sådan får du en tilladelse

Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden. En tilladelse til udbud af onlinekasino gælder i op til 5 år ad gangen. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 2-01, Tillæg A (nr. 2-02), Tillæg B (nr. 2-03) og evt. Tillæg C (nr. 2-04).

Det koster 315.300 kr. (i 2024) i ansøgningsgebyr, og du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Hvis du ansøger om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 441.400 kr. (i 2024).

Hvis du ansøger om fornyelse af din tilladelse, koster det 126.100 kr. (i 2024) i ansøgningsgebyr. Du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indsender din ansøgning. Hvis du ansøger om fornyelse af tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 157.700 kr. (i 2024).

Budgetskabelon - Onlinespil

Budgetskabelon til ansøgning om tilladelse til at udbyde onlinespil

Blanket 2-01

Ansøgning om tilladelse eller ansøgning om fornyelse af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Blanket 2-01 GRL

Eqquiniutinik tuniniaasarnissamut aamma/imaluunniit internetsikkut aningaasanoortarfimmik ingerlataqarnissamut pisinnaatitsissummik qinnuteqarneq

Blanket 2-02

Personlig erklæring tillæg A

Blanket 2-03

Informationer om spiludbud tillæg B

Blanket 2-04

Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab, tillæg C


 

Tillæg A

Der skal udfyldes Tillæg A blanket 2-02 for følgende personer hos ansøgerselskab:

 • Enkeltpersoner (enkeltmandsfirmaer)
 • Alle interessenter i et interessentskab
 • Alle direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer
 • En her i landet udpeget repræsentant – se videre beskrivelse til denne i Tillæg C, blanket 2-04
 • Reelle ejere i ansøgerselskabets koncern – se videre beskrivelse til denne i vejledningen bagerst i blanket 2-01  

Denne personkreds udgør den faglige forsvarlige drift hos ansøger. Der foretages samtidig en vurdering af indsendte straffeattester og gældserklæringer således, at der ikke er begrundet nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil. Der må ikke være nogen gæld til det offentlige.

Hvis andre personer i ansøgerselskabet eller dennes koncern besidder én af ovenstående roller, skal disse også udfylde Tillæg A.

Overordnede tekniske krav

For at opnå tilladelse til at udbyde onlinekasino og/eller væddemål i Danmark, er det et krav, at spiludbyderen giver Spillemyndigheden adgang til et datalager (SAFE), hvortil spiludbyderen løbende overfører og gemmer spildata ved hjælp af sikkerhedssystemet TamperToken.

Endvidere er det et krav, at spiludbyderen kontrollerer enhver spillers status i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

Tekniske krav - onlinekasino og væddemål

Beskrivelse af Spillemyndighedens krav vedr. SAFE, TamperToken, ROFUS og underretningspligter

ROFUS
 • XSD skemaer til ROFUS servicekald ved registrering af konto og login
 • Eksempel på servicekaldet GamblerCheck i java- og .net version
 • XSD skemaer til ROFUS servicekald vedr. ”nej tak til reklamer”
TamperToken
 • XSD skemaer til TamperToken servicekald
 • Eksempel på zip fil med FastOdds transaktioner i XML format
Krav til rapportering af spildata

Detaljeret beskrivelse af krav til rapportering af spildata fx rapporteringsfrekvens, indhold af dataelementer, fejlhåndtering mv.

XSD - onlinekasino

XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata

Standard Record Validator Tool

Værktøj til validering af XML filer

Certificeringsprogram

 

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.2.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.2.1
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Krav til penetrationstest
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Krav til sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

For alle spil
Vejledning til certificeringsprocessen

Få et overblik over processen for certificering af spilsystemer.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.2.1
Kun til Lotteri - monopoler
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.2.1
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.2.1
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.2
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.2.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.2.1
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.2.1
Kun til Lotteri - monopoler
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.2.1
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.2.1
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.2
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Vejledning til certificeringsprocessen

Få et overblik over processen for certificering af spilsystemer.

For alle spil
Krav til penetrationstest
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Krav til sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Standardrapporter

Standardrapporter for 03 onlinekasino

Til hvert dokument er der tilknyttet en standardrapport med dokumentkoden SCP.XX.XX.DK, der skal bruges ved rapportering til Spillemyndigheden om certificeringer. Dokumentkoden for standardrapporter bruger samme systematik som dokumenterne i certificeringsprogrammet.

Når du har fået en tilladelse

Gebyrbetaling

Du skal som indehaver af en tilladelse til udbud af online kasino betale et gebyr afhængigt af et kalenderårs spilleindtægt. Gebyret betales til Spillemyndigheden.

Oversigt over gebyr på væddemål og onlinekasino

Ændringer til tilladelsen

Blanket 2-07

Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, udfyldes blanket 2-07. Heri kan der fx angives, hvis der sker ændringer til tidligere godkendte personer omkring nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer. Hvis der indtræder nye personer omfattet af Tillæg A, skal disse også udfylde blanket 2-02. 

Hvis personen er dømt for et strafbart forhold, hvor der er begrundet nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil kan Spillemyndigheden træffe afgørelse om, at vedkommende skal udtræde.

Ny ejerstruktur

Det skal oplyses til Spillemyndigheden, hvis ejerstrukturen ændres. Det vurderes i den forbindelse, om den nye ultimative ejer kan drive spil på økonomisk forsvarlig vis. Dette vil blive vurderet ud fra nogen fremsendte økonomiske dokumenter. Listen med dokumenter er nævnt i blanket 2-07.

En tilladelse kan som udgangspunkt ikke overdrages. Dette kan efter en konkret vurdering afviges i de tilfælde, hvor tilladelsen overdrages mellem to selskaber i samme koncern, hvor begge selskaber er fuldt ud ejet af samme ejer. Det er her en forudsætning, at de økonomiske forhold fra udstedelsen af tilladelsen er uændrede.

Ved ændringer i ejerstrukturen, skal der indsendes de dokumenter, som er nævnt omkring ny ejerstruktur i blanket 2-07. Ved ændring af ejerstrukturen, kan der også kræves udarbejdet en udtalelse fra en godkendt revisor om, hvorvidt den økonomiske situation bliver forbedret eller forværret i forbindelse med ændringen.
 

Registrering og betaling af spilafgift

Blanket 29.063

Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Det gør du på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af spilafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18. Du kan finde en vejledning til registrering hos Erhvervsstyrelsen her.

Rapport om udbud af spil 

Blanket 2-05

Rapport for det første års udbud af spil

Senest 14 måneder efter en tilladelse til onlinekasino er taget i brug, skal tilladelsesindehaverne indlevere en rapport om spiludbuddet til Spillemyndigheden. Du skal bruge blanket 2-05. Herunder finder du en liste over de virksomheder, som er godkendte til at udarbejde en rapport om udbud af spil. Du kan også læse mere om rapporten i Information nr. 14. 

Godkendte virksomheder

Oplysninger om elektronisk id

Spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til onlinekasino eller væddemål, skal klargøre deres spilsystem til at anvende et elektronisk id fra en dansk identifikationsordning eller et id godkendt af Spillemyndigheden.

I Danmark anvendes det elektroniske id MitID, som spiludbydere kan få adgang til at anvende gennem en broker. Hvis MitID anvendes, skal sikringsniveauet være ”betydelig” eller højere.

Spillemyndigheden henviser dig til:
MitID.dk og Digitaliseringsstyrelsens side om MitID

Hvis du som spiludbyder ønsker at anvende et andet elektronisk id end MitID, skal du kontakte Spillemyndigheden.

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Vejledning om væddemål og onlinekasino

Beskrivelse af krav til ansøgere til tilladelse om udbud af væddemål og online kasino

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger

Vejledningen er et supplement til spillelovgivningens kapitler om salgsfremmende foranstaltninger og er udarbejdet efter de nye bekendtgørelser pr. 1. januar 2020. 

Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil
Udbud af gættekonkurrencer

Vejledningen henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark.

Vejledning om registrering for afgift af spil
Vejledning til brug af Bluewhale

Sådan modtager og sender du meddelelser med Bluewhale.

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil
Vejledning om økonomiske bilag ved ansøgninger

Love og bekendtgørelser

Se historisk lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1274
Af 29 nov 2019

Om onlinekasino

Udbud af onlinekasino er omfattet af reglerne for hvidvask. Du kan finde mere information og lovgivning om hvidvask under Bekæmpelse af hvidvask.

Læs mere om bekæmpelse af hvidvask 

Informationer

Læs Spillemyndighedens informationer om lovgivningen inden for onlinekasino. 

Informationer

Liste over tilladelsesindehavere

Se tilladelsesindehavere for onlinekasino