SPM

Hvem er Spillemyndigheden?

Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriets koncern.

Vi er ansvarlige for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.

Vores arbejde

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administration af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, poker og landbaserede kasinoer.
Vores vigtigste opgaver er således udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn med spiludbyderne og overvågning af spilmarkedet. Andre vigtige opgaver er internationalt samarbejde, ansvarligt spil og vejledning.

Spillemyndighedens historie

Spillemyndigheden blev oprettet i 2000 under Skatteministeriet.

De første ti år af vores levetid var vores primære opgave at kontrollere spilleautomater, der stod i landets spillehaller, restaurationer, kiosker mv. 

Desuden førte vi tilsyn med de syv fysiske kasinoer i Danmark og med Danske Spil, der havde monopol på udbud af væddemål og lotteri.

Samtidig udstedte vi tilladelser til afholdelse af blandt andet lotterier og bankospil til velgørende formål.

Dette ændrede sig dog væsentligt fra 2012, hvor den nuværende spillelov trådte i kraft.

Loven betød, at spilmarkedet i Danmark, der hidtil havde været under monopol, blev delvist liberaliseret. Alle, der søger og får en tilladelse, kan i dag udbyde spil om penge i Danmark. (Undtaget er dog stadig lotteri, som Danske Lotteri Spil har monopol på). Derfor blev Spillemyndigheden pr. 1. januar 2013 en selvstændig styrelse med egen direktør.

En styrelse med mange adresser

Ca. 100 medarbejdere har deres daglige gang i Odense, mens de resterende 20 arbejder fra andre lokationer; i København og i Jylland. Det er de medarbejdere, der kører på tilsynsbesøg i landet.

I de første år var Spillemyndigheden placeret i Skattecentret i Høje Taastrup. I 2015 flyttede vi til nye lokaler på Havneholmen i København og i 2016 rykkede Spillemyndighedens hovedadresse til Odense. Dette skete, fordi styrelsen var en del af regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser.

Organisation

 

Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriet. Anders Dorph er direktør for Spillemyndigheden, som består af syv kontorer: Økonomi, Styring og Administration med kontorchef Anne Mortensen, Ulovligt Spil, Matchfixing og Markedsanalyse med kontorchef Jan Madsen, Lotteri og Landbaseret Spil med kontorchef Richard Nørgaard, Væddemål og Onlinekasino med kontorchef Maria Kronborg, Data og Systemer med fungerende kontorchef Michael Johannesen, Ansvarligt Spil og Hvidvask med kontorchef Linda Lomborg og Landbaseret Tilsyn med funktionsleder Birgit Elnegaard.

Spillemyndighedens værdier

Vi sikrer rammerne for et fair spilmarked

Spillemyndigheden har til opgave at sikre et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked til gavn for spillere og spiludbydere. Vi udsteder de relevante tilladelser til spiludbud i Danmark, og vi fører et risikobaseret tilsyn med området.

Vi udfører analyser af spilmarkedet, og vi leverer klar og gennemskuelig vejledning og information. Det er en forudsætning for vores arbejde, at vi er fremsynede og handlekraftige i forhold til den hastige udvikling på markedet. Derfor udveksler vi viden og erfaring med andre lande om spiludbud og spilregulering.

Åbenhed og dialog er kendetegnende for den måde, vi arbejder på. Vi har fokus på at have et konstruktivt samarbejde med vores interessenter, og vores ledere og medarbejdere løser vores mange udfordrende opgaver professionelt og med stort engagement. Vores ekspertise går hånd i hånd med vores dedikation til at sikre et lovligt og trygt spilmarked i Danmark.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Spillemyndigheden fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Faglighed

Spillemyndigheden sætter en ære i et kompetent tilsyn med spiludbyderne. Vi har en professionel tilgang til vores arbejde og er eksperter på vores område. Vi bygger vores administration på høj faglighed og stort engagement.

Samarbejde

Spillemyndigheden har højt til loftet, hvilket betyder, at vi har plads til forskellighed og er åbne for nye ideer. Vi arbejder sammen og vægter trivsel og tillid højt. Respekt for hinanden er en vigtig forudsætning for måden, vi løser vores opgaver på.

Udsyn

Spillemyndigheden er på forkant med udviklingen og tør gå nye veje. Vi er åbne for nye vinkler i vores tilsyn og har en løbende dialog med vores interessenter. Spil er internationalt forankret, og det er derfor en forudsætning, at vi har et fokus på spiludviklingen i andre lande.

Ansvarlighed

Spillemyndigheden tager ansvar for et velreguleret og fair spilmarked. Vi har fokus på at beskytte spillerne samt børn, unge og særligt udsatte. Vi lægger vægt på at informere og vejlede om rammerne for lovligt spil.

Mål- og resultatplan 2024

Der er udarbejdet en Mål-og resultatplan for Spillemyndigheden, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker. 

Mål- og Resultatplan 2024

Engangsvederlag for direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2022 udgør 25.000 kr.