Hvidvaskbekæmpelse

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering har stort fokus i Danmark. Spiludbydere har en vigtig rolle i bekæmpelsen af kriminelles forsøg på at misbruge deres ydelser.

Spillemyndigheden varetager hvidvasktilsynet på spilområdet. Spillemyndigheden fører tilsyn med, at tilladelsesindehavere i Danmark overholder hvidvaskloven. Spiludbydere etableret i Danmark, som udbyder spil i andre lande, er også underlagt Spillemyndighedens tilsyn i henhold til hvidvaskloven.

Der føres tilsyn med udbydere af følgende tilladelseskategorier:

  • Online væddemål
  • Landbaseret væddemål
  • Onlinekasino
  • Landbaseret kasino

Spillemyndigheden skal føre tilsyn med spiludbydere omfattet af hvidvaskloven. Formålet med at føre tilsyn er at sikre, at spiludbyderne overholder reglerne. I forbindelse med Spillemyndighedens tilsyn udtager Spillemyndigheden nogle spiludbydere til inspektion. I tilfælde af, at en spiludbyder ikke overholder hvidvaskloven, kan Spillemyndigheden reagere med et påbud, en påtale eller en politianmeldelse.

Hvidvaskloven gælder som udgangspunkt for alle spil, men Skatteministeren har mulighed for at undtage spil helt eller delvist fra loven, hvis spillet vurderes at udgøre en lav risiko for misbrug. Bemærk, at de spil, som er undtaget fra loven, stadig er omfattet af underretningsforpligtelsen til Hvidvasksekretariatet ved NSK.

Spillemyndighedens pligt til at føre hvidvasktilsyn omfatter visse spil i Grønland, men ikke Færøerne.

Tilsynet med øvrige personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven varetages af henholdsvis Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Advokatsamfundet. Spillemyndigheden deltager i forskellige samarbejdsfora i Danmark, hvor blandt andet Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Advokatsamfundet, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og PET deltager. Sammen koordinerer de den fælles indsats om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. 

Læs mere om spiludbydernes forpligtelser i henhold til hvidvaskloven

Læs mere om Spillemyndighedens tilsyn med spiludbydere.