Lotterier - monopoler

Lotteri - monopoler

På denne side finder du alt, hvad du skal bruge som udbyder af monopolspil. Der er kun monopolselskaberne som kan afholde lotteri – bortset fra de typer, der er omfattet af tilladelser til væddemål, gevinstgivende spilleautomater, landbaseret kasino, onlinekasino og landbaseret bingo. Desuden kan der ansøges og anmeldes om afholdelse af almennyttigt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Gå til Almennyttigt lotteri

Sådan får du en tilladelse

Ansøgning for Danske Lotteri Spil A/S

 

Blanket 3-01

Ansøgning om tilladelse til at udbyde lotteri

For at ansøge om tilladelse til at udbyde lottospil, skrabespil mm. skal du bruge blanket nr. 3-01.

Ændringer til tilladelsen

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift, skal Spillemyndigheden have det at vide. Du skal bruge blanket nr. 3-02 og blanket nr. 3-03. 

Blanket 3-02 DLO

Personlig erklæring for DLO, tillæg A

Blanket 3-03 DLO

Ændringer til tilladelsen for DLO

Blanket 3-02 Klasselotteri

Personlig erklæring for klasselotteri, tillæg A

Blanket 3-03 Klasselotteri

Ændringer til tilladelsen for klasselotteri

Overordnede tekniske krav

For at opnå tilladelse til at udbyde monopolspil i Danmark, er det et krav, at spiludbyderen giver Spillemyndigheden adgang til et datalager (SAFE), hvortil spiludbyderen løbende overfører og gemmer spildata ved hjælp af sikkerhedssystemet TamperToken.

Endvidere er det et krav, at spiludbyderen kontrollerer enhver spillers status i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

Tekniske krav - Danske Lotteri Spil

Beskrivelse af Spillemyndighedens krav vedr. SAFE, TamperToken, ROFUS og underretningspligter.

ROFUS
  • XSD skemaer til ROFUS servicekald ved registrering af konto og login
  • Eksempel på servicekaldet GamblerCheck i java- og .net version
  • XSD skemaer til ROFUS servicekald vedr. ”nej tak til reklamer”
TamperToken
  • XSD skemaer til TamperToken servicekald
  • Eksempel på zip fil med FastOdds transaktioner i XML format
Krav til rapportering af spil

For Danske Lotteri Spil. 

XSD - monopolspil

XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata

Standard Record Validator Tool

Værktøj til validering af XML filer

Monopoler

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Der er givet tilladelse til lotterier, der udbydes af følgende monopoler:

  • Danske Lotteri Spil A/S
  • Det Danske Klasselotteri A/S
  • Landbrugslotteriet
  • Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri

Læs mere om tilladelsesindehaverne under Liste over tilladelseindehavere

Hvis du skal være bestyrer i en butik, der sælger spil for Danske Lotteri Spil, skal du godkendes af Spillemyndigheden. Du søger om godkendelse som bestyrer ved ansøgningsblanket 8-01.

Hvordan bliver man bestyrer, og hvilke ansvarsområder har man som bestyrer?

Certificeringsprogram 

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Lotteri - monopoler
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.2.1
Kun til Lotteri - monopoler
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.2.1
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Krav til penetrationstest
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Krav til sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

For alle spil
Vejledning til certificeringsprocessen

Få et overblik over processen for certificering af spilsystemer.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.2.1
Kun til Lotteri - monopoler
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.2.1
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.2.1
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.2
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.2.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.2.1
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.2.1
Kun til Lotteri - monopoler
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.2.1
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.2.1
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.2
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Vejledning til certificeringsprocessen

Få et overblik over processen for certificering af spilsystemer.

For alle spil
Krav til penetrationstest
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Krav til sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Standardrapporter for lotterier (monopol)

Standardrapporter

Til hvert dokument er der tilknyttet en standardrapport med dokumentkoden SCP.XX.XX.DK, der skal bruges ved rapportering til Spillemyndigheden om certificeringer. Dokumentkoden for standardrapporter bruger samme systematik som dokumenterne i certificeringsprogrammet.

Oplysninger om elektronisk ID

Spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til udbud af monopolspil, skal for at klargøre deres spilsystem integrere et elektronisk ID. Ved et elektronisk ID menes fx MitID. Såfremt MitID anvendes, skal sikringsniveauet være ”betydelig” eller højere. Sikringsniveauet ”betydelig” er nærmere defineret i NSIS-standarden, som danner grundlag for MitID.

Spillemyndigheden henviser dig til:

MitID support på +45 33 98 00 10

 

Vejledninger

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil

Love og bekendtgørelser

Se historisk lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 174
Af 10 feb 2023

Om ændring af forretningernes fordeling mellem ministrene

Bekendtgørelse nr. 873
Af 21 jun 2023

Om gebyrbetaling til Spillemyndigheden

Læs mere om reglerne for spil i Grønland

Liste over tilladelsesindehavere

Danske Lotteri Spil A/S har monopol til at udbyde lotterier, som Lotto og skrabespil. Udbud af klasselotteri er forbeholdt Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet og Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri.

Danske Lotteri Spil A/S

Danske Lotteri Spil A/S er et statsejet aktieselskab, som har tilladelse til at udbyde spil i Danmark og Grønland. Tilladelsen er udstedt af Spillemyndigheden, og Spillemyndigheden fører tilsyn med Danske Lotteri Spil A/S.

Herunder kan du se Danske Lotteri Spil A/S tilladelser for Danmark og Grønland.

Tilladelse til udbud af lotteri

for Danske Lotteri Spil A/S i Danmark

Tilladelse til udbud af lotteri samt heste- og hundevæddemål

for Danske Lotteri Spil A/S i Grønland

Det Danske Klasselotteri A/S

Tilladelse til udbud af klasselotteri for Det Danske Klasselotteri A/S

Det Danske Klasselotteri A/S er et datterselskab af Danske Spil A/S, som har tilladelse til at udbyde klasselotteri i Danmark. Tilladelsen er udstedt af Spillemyndigheden, og Spillemyndigheden fører tilsyn med Det Danske Klasselotteri A/S.

Her kan du se Det Danske Klasselotteris tilladelse.

Landbrugslotteriet 

Tilladelse til udbud af klasselotteri for Landbrugslotteriet

Landbrugslotteriet er en selvejende institution, som har tilladelse til at udbyde klasselotteri i Danmark. Tilladelsen er udstedt af Spillemyndigheden, og Spillemyndigheden fører tilsyn med Landbrugslotteriet.

Her kan du se Landbrugslotteriets tilladelse.

Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri  

Tilladelse til udbud af klasselotteri for Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri

Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri har tilladelse til at udbyde klasselotteri i Danmark. Tilladelsen er udstedt af Spillemyndigheden, og Spillemyndigheden fører tilsyn med Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri.

Her kan du se Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteris tilladelse.