Politiske aftaler

Her finder du et overblik over politiske aftaler, der er indgået på spilområdet.

Aftale om enklere regler for lotterier og banko

I marts 2024 vedtog regeringen og alle Folketingets partier en aftale om at ændre reglerne for lotterier og banko. Læs hele aftalen med tilhørende bilag i pdf-filen. 

Enklere regler for lotterier og banko (marts 2024)

Politisk aftale om nye regler for udbud af lotterier

Aftaler om nye rammer for almennyttige lotterier og styrket kontrol

I februar 2022 blev "Aftale om nye rammer for almennyttige lotterier og styrket kontrol" indgået mellem regeringen og alle Folketingets partier. Du kan læse hele aftaleteksten og to tilhørende bilag her. Bemærk, at aftaledelen, der handler om almennyttige lotterier, er genåbnet. 

Aftale om nye rammer for almennyttige lotterier og styrket kontrol (februar 2022)
Appendiks A - Ny model for almennyttige lotterier

Oversigt over den nye model for almennyttige lotterier, som er besluttet med aftale om nye rammer for almennyttige lotterier og styrket kontrol fra februar 2022. 

Appendiks B - Styrket kontrol og indsats mod matchfixing

Oversigt over aftalens delelementer, blandt andet en styrket indsats mod matchfixing og øgede kontrolbeføjelser til Spillemyndigheden. 

Aftale om indførelse af spilkort for landbaserede væddemål

I november 2021 blev "Aftale om nye rammer for spilmarkedet: Indførsel af spilkort for landbaserede væddemål" indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Aftale om indførelse af spilkort for landbaserede væddemål (november 2021)
Spilkort til væddemål i fysiske butikker

Læs mere om formålet med spilkortet 

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale

I juni 2018 blev der indgået en politisk aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftalen.

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale (juni 2018)