Pressepolitik

Spillemyndigheden ønsker at være en åben og imødekommende myndighed. Vi arbejder for at skabe og fastholde en god dialog med journalister og andre mediefolk. Spillemyndighedens pressepolitik tager udgangspunkt i, at offentligheden skal have det bedst mulige indblik i vores arbejde.

Det er primært ledelsen, som udtaler sig til pressen.

Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi af lovgivningsmæssige årsager ikke må udtale os om konkrete sager.

Pressekontakt

Henvendelser fra pressen rettes til chefkonsulent Katja Arabelle Antabi.
Telefon: 72 37 93 85
Mail: ka@spillemyndigheden.dk

Alternativt kan Marie Klingspor Jensen kontaktes.
Telefon: 72 37 28 33
Mail: mkj@spillemyndigheden.dk

Ønsker du aktindsigt?

Ønsker du at søge om aktindsigt, kan du sende din anmodning til adressen aktindsigt-spm@spillemyndigheden.dk. Du vil derefter høre fra os inden for syv arbejdsdage. 
  

Hjælp til afgrænsning og præcisering

Hvis du har brug for hjælp til at afgrænse og præcisere din aktindsigt, kan du kontakte aktindsigtsteamet på ovenstående mailadresse. 

Tavshedspligt

Spillemyndigheden er omfattet af en særlig tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § 17. Vi må derfor ikke udtale os eller videregive oplysninger om en fysisk eller en juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold. Tavshedspligten indebærer ligeledes, at vi ikke kan be- eller afkræfte, om vi har en konkret sag under behandling.