Whistleblowerordning om hvidvask

Denne whistleblowerordning kan benyttes af bl.a. ansatte og tidligere ansatte hos spiludbydere til indberetning af spiludbydernes (potentielle) overtrædelser af hvidvaskloven. 

Hvem kan lave en indberetning?

Ansatte og tidligere ansatte hos spiludbydere samt samarbejdspartnere til spiludbydere kan lave en indberetning.

Hvis en spiller vil lave en indberetning af en spiludbyders overtrædelse af andet end hvidvaskloven, fx markedsføringsloven eller ansvarligt spil, skal whistleblowerordningen om Spillemyndigheden benyttes.

Hvad kan man indberette?

Man kan lave en indberetning af spiludbydere, der har fået udstedt spiltilladelse fra Spillemyndigheden.

Indberetningen kan handle om alle (potentielle) overtrædelser af hvidvaskloven. Det kan fx vedrøre en spiludbyders risikovurdering, forretningsgange og procedurer, en spiludbyders håndtering af kundekendskabsprocedurer, eller en spiludbyders manglende overholdelse af undersøgelsespligten, noteringspligten, underretningspligten og opbevaringspligten.

Denne whistleblowerordning kan ikke benyttes til at indberette om manglende betaling af skat, moms eller afgifter ved en forhandler, eller andre forhold, der ikke er omfattet af hvidvaskloven. I disse tilfælde, skal whistleblowerordningen om Spillemyndigheden benyttes.

Whistleblowerordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Du kan indberette anonymt

Det er muligt at oplyse identitet og kontaktoplysninger i forbindelse med indberetningen. Spillemyndigheden har mulighed for at kontakte indberetteren for eventuelle yderligere oplysninger. 

Det er også muligt at lave en anonym indberetning. Spillemyndigheden kan ikke kontakte en anonym indberetter i tilfælde af behov for uddybende spørgsmål. Det er derfor vigtigt, at du ved en anonym indberetning, beskriver og dokumenterer en potentiel overtrædelse så grundigt som muligt. 

Du må gerne vedhæfte dokumenter.

 

Ved hjælp af nedenstående formular kan du som ansat hos en spiludbyder omfattet af reglerne i hvidvaskloven sende en anonym henvendelse vedrørende indberetning af spiludbyderens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvasklovgivningen. Det anbefales, at du sender en uddybende beskrivelse, og du må ligeledes gerne vedhæfte dokumenter.
Information om dit forhold til spiludbyderen
Krav til upload af filer

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Spillemyndigheden kan videregive oplysningerne i denne henvendelse til relevante myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet med flere. Dette følger af hvidvasklovens § 69. Videregives oplysningerne til en anden myndighed, vil denne myndighed ligeledes være omfattet af den tavshedspligt, der gælder for Spillemyndighedens ansatte.