Information 40

15 apr 2019

Brug af begreber som ”gratis” og ”free” ved markedsføring af tilbud om bonus

Det følger af bekendtgørelse om onlinekasino § 20, stk. 1, 1. pkt. og bekendtgørelse om væddemål § 19, stk. 1, 1. pkt., at hvis en tilladelsesindehaver tilbyder en spiller en bonus for at deltage i et spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. 

Ifølge Forbrugerombudsmandens udtalelse af 29. februar 2016 er brugen af ordet ”gratis” ved markedsføring af et tilbud om bonus vildledende, hvis der er tilknyttet et omsætningskrav til tilbuddet. Dette er i strid med markedsføringsloven.

Læs udtalelsen

Det er Spillemyndighedens vurdering, at brugen af ordet ”gratis” ligeledes er i strid med kravet om klarhed i forbindelse med tilbud om bonus i bekendtgørelse om onlinekasino § 20, stk. 1, 1. pkt. og bekendtgørelse om væddemål § 19, stk. 1, 1. pkt.

Det samme gør sig gældende for lignede begreber som ”kvit og frit”, ”free spins” og ”free bet”, hvis der er tilknyttet et omsætningskrav til tilbuddet. Brugen af disse begreber kan skabe en forventning hos forbrugeren om, at tilbuddet reelt er gratis uden nogle begrænsninger og vil derfor være i strid med loven, hvis dette ikke reelt er tilfældet. 

En lovlig anvendelse af begreberne ”gratis”, ”kvit og frit”, ”free bets” og lignende forudsætter, at chancen for at vinde en gevinst ikke er forringet, og at der ikke er tilknyttet et omsætningskrav til tilbuddet, således at bonustilbuddet reelt er gratis.